Recommendation

От 2000 г. поддържам професионални отношения с Албена Иванова. За периода 2000 – 2002 г. като директор “Персонал” на фирма “Херти” ООД Шумен сме работили съвместно 3 години по оценка на персонала и изследване нивото на заплащане по методиката Hay Group…
Христо Стоянов, Теси ООД
Албена Иванова е участвала в работна група на фирма “Ню Ай” по създаване и внедряване на Система за трудово възнаграждение на персонала на дружеството…
Анелия Дянкова, Доверие-Брико
С настоящата препоръчка изказвам отличните си впечатления от съвместната работа с фирма “Комтрейд Къмпани” ЕООД с управител г-жа Иванова…
Консултантите на “Консепта” работят с професионализъм, имат дългогодишен опит и през целия процес на работа създават системи, които са приложими на практика и ще подобрят нашата работа и бизнес резултати…
Бисер Радоев, Transpress
Фирма “Консепта БП” изпълни успешно проект “Предоставяне на консултантски услуги и изготвяне на нов Единен класификатор на длъжностите в държавната администрация”…
Димитър Иванов, Министерски съвет