Създаване и въвеждане на процес по управление на изпълнението

В по-широк смисъл водещите компании разбират управлението на изпълнението като процес, определящ как хората са управлявани, мотивирани и възнаграждавани за изключително представяне.

Нашата роля в този процес включва:

  • Определяне на нуждите от въвеждане на процес по управление на изпълнението.
  • Въвеждане на процес по управление на изпълнението (етапи по планиране,    управление, преглед и възнаграждение).
  • Установяване на връзка между изпълнение и възнаграждение.
  • Въвеждане на оценка на служителите, даване на обратна връзка и планиране на развитието.