Създаване, въвеждане и поддържане на процеси и системи човешки ресурси

Ние разработваме системи в областта на човешките ресурси като:

  • Подбор
  • Обучение
  • Кариерно развитие
  • Системи за възнаграждение
  • Администриране на персонала
  • Здравословни и безопасни условия на труд