Консултиране по проекти, финансирани от ЕС, Световната банка или други организации

Консултираме фирми, неправителствени организации и общини в процеса на разработване на проекти, финансирани от ЕС, Световната банка или други организации.

Работим по:

  • Идентифициране на подходящи възможности за финансиране.
  • Проучване и осъществяване на контакт с международни организации и компании с цел реализиране  на  съвместни проекти.
  • Разработване на проекти.
  • Консултантска помощ при управление на проекти.

 

2