Оценяване на индивидуалния принос на служителите

Оценяването на индивидуалния принос на служителите е изключително важен процес за всяка организация.

Как да оценим индивидуалния принос, от кои фактори се влияе и как да го обвържем с възнаграждението?

  • Избираме и оценяваме факторите (цели, компетенции), за които е доказано, че подобряват представянето в работата и ви препоръчваме най-подходящия сценарий за измерването на тези фактори и обвързването им с възнаграждението.
  • Наблюдаваме индивидуалните мотиви и поведения и тяхното влияние за постигане на най-добрите резултати в работата. Разработваме система за оценка, чрез която насърчаваме  тези знания, резултати и компетенции. Най-важното правило, което съблюдаваме, е наличието на пряка връзка между стратегията на компанията и оценяването на индивидуалните резултати на всеки един неин служител.

144