Оценка на служителите, обучение и развитие

Ние сме сигурни, че хората са ключа към успеха на една организация и техните усилия допринасят за постигането на  крайния бизнес резултат.

Нашата роля в този процес включва:

  • Да оценим служителите ви – чрез център за оценка, поведенчески интервюта, тестове, 360 градуса и/или други техники.
  • Да ви помогнем да развивате тяхната емоционална интелигентност, техните умения и компетенции.
  • Да ви съдействаме да откриете лидерите измежду тях и да ги направите изключителни.
  • Да създавате чрез лидерите организационен климат, благоприятен за организацията.

Изследванията показват, че климата влияе  70% за постигането на резултатите на компанията. А всъщност резултатите са тези, които измерват успеха на една организация.