Оценка на позициите

Консепта е работила по множество проекти по отношение на оценяване на позициите за различни компании в България.

Методологията на Консепта за оценка на позициите е разработена с течение на времето в процеса на работа с много клиенти. Прилагана е в частни организации, както и за държавния сектор – Класификатора на длъжностите в ДА е основан на тази методика.