Организационно развитие и организационни структури

  • Ние работим с компаниите, за да създадем и въведем организационна стратегия, която да е най-подходяща за постигане на тяхната визия и бизнес резултати.
  • За нас основно правило е организационната структура да е установена така, че да подкрепя и поддържа изпълнението на бизнес стратегията на компанията.
  • Вярваме, че в основата си една организация трябна да има ясна организационна стратегия, структура, ясни процеси, роли и взаимовръзки, за да може да работи ефективно и да се концентрира върху други аспекти от управлението на човешките ресурси.

133