Предоставяне на общински услуги

Ние консултираме общините по:

 • кандидатстване и управление на  проекти с външно финансиране;
 • управление на бюджети;
 • възможности за предоставяне на обществени услуги;
 • въвеждане на най-добри практики, прилагани в ЕС;
 • обучения по различни теми;
 • подобряване дейността на местното самоуправление;
 • развитие на системи за управление на човешките ресурси и др.

Нашия опит в областта на общинските услуги

 

Работа по създаването на проектна документация и управление на част от следните проекти за фирми, общини и организации:

 •  “Активни услуги на пазара на труда”, МТСП
 •  “Повишаване на конкурентноспособността на малките и средни   предприятия”, МИЕ
 •   Програма “Сапард”, “Селски туризъм”, МЗГ
 •  “Насърчаване на заетостта”, МТСП
 •   Трансгранично сътрудничество, МРРБ и др.