„КОНСЕПТА БП” ЕООД

“Консепта БП” ЕООД е създадена с цел да партнира на компаниите  за постигането на по-високи бизнес резултати чрез:

 • Въвеждане на стратегии по управление на човешките ресурси (ЧР)
 • Създаване на ясни правила, роли, отговорности и организационни структури
 • Предоставяне на дейности в областта на обучението и развитието на персонала
 • Развиване на лидерския потенциал
 • Създаване на стратегии по възнаграждения
 • Раработване на модели на компетенциите
 • Разработване на процеси и политики в областта на ЧР
 • Управление на проекти с финансиране от ЕС
Изключителното преживяване на нашите клиенти в къща за гости „Райлово” ни мотивира да…

Собственост

Албена Иванова е управител на фирма „Консепта Бизнес Партнърс” ЕООД. Завършила е УНСС – София, със специалност “Икономика и Организация на труда”.

Има близо 10 години опит в областите на организационно структуриране, оценка на позициите, подбор на персонал, оценка на потенциала, обучение и развитие, стратегии за възнаграждение.

Кариерата й започва през 1998 г. като в продължение на четири години работи като консултант и мениджър проекти за консултантска фирма „Ню Ай” ООД.

След това продължава кариерата си като Управител за България на фирма MRI, която оперира в областта на подбор и оценка на висококвалифициран персонал.

Сред клиентите на компанията са „Кока Кола”, „Хюлет Пакард”, „Пощенска банка” и др. Работила е за множество фирми в България и чужбина.

Нашите ценности

 • Подпомагане постигането на вашите по-високи резултати
 • Разбиране на вашите различия и ценности
 • Споделяне на знанията ни
 • Предоставяне на резултати, измерими на практика
 • Създаване на дългосрочни партньорства

Консултанти

 • Имат дългогодишен опит в консултирането
 • Специализират по сектори
 • Намират различни решения, за да отговорят на специфичните изисквания на клиентите
 • Не прилагат шаблони
 • Помагат на клиентите ни да подобрят резултатите си, развивайки и използвайки оптимално потенциала на служителите си