BPTools and Reports

BPТools са инструменти, разработени от Консепта БП за анализ и усъвършенстване на практиките в областта на управлението на човешките ресурси на клиентите си.

Разработените доклади за анализ на добри практики са в няколко области:

  1. BPReport АНАЛИЗ НА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА
  2. BPReport АНАЛИЗ НА ДОБРИ ПРАКТИКИ (вкл. изброените по-долу)

2.1. BPReport Анализ на организационната структура

2.2. BPReport Анализ на моделите на компетенции

2.3. BPReport Анализ на структурата на възнаграждение

2.4. BPReport Анализ на бонусните схеми

Докладите BPReports включват всички основни моменти от изготвянето до прилагането на съответната практика, а именно:

СТРАТЕГИЯ И ПОЛИТИКИ – ЗАЩО го правят компаниите: стратегия и политика, цел, приложение и обхват

ПРАКТИКИ – КАКВО правят компаниите: какви видове практики прилагат в дадената област и какво точно правят

ТЕХНОЛОГИИ – КАК го правят компаниите, какви инструменти използват, какви технологии прилагат

През м.март 2017 г. Zaplata.bg и Консепта стартираха  проект за включване на компании, които да участват в изготвянето на докладите за добрите практики в България/BPReports. На 16.05.2017 г. беше организирана среща, на която бяха представени докладите и вариантите за участие. Повече информация за събитието: https://m.fakti.bg/biznes/239422-zaplata-i-konsepta-sabraha-hr-gildiata-za-nova-usluga-video