Чрез участие в докладите за анализ на добри практики Best Practice Tools /BPTools/ на Консепта БП ще:

увеличите постиганите от компанията резултати като сравните практиките по УЧР във Вашата компания с добрите практики в България по отношение на оценка на длъжности, бонусни схеми, структура на възнаграждение, модели на компетенции и други.

Повече информация на следния линк: https://fakti.bg/biznes/233617-nova-usluga-pomaga-na-firmite-za-slujitelite-im-video