Създаване на стратегии по възнаграждение

Възнаграждението играе критична роля в подбора, задържането и мотивирането на талантливия персонал.

Ние създаваме стратегии по възнаграждение на персонала и системи за възнаграждение.

Целите, които си поставяме са:

  • вътрешна справедливост
  • външна конкурентност
  • позволимост
  • признание
  • законосъобразност
  • комуникация