Разработване на бонусни схеми и пакет допълнителни придобивки

Ние помагаме на организациите да разработят и втведат краткосрочни и дългосрочни бонусни схеми, както и пакет допълнителни придобивки, за да повишат мотивацията на служителите си и тяхната ангажираност към компанията.

Нашата роля в този процес включва:

  • Разработване на бонусни схеми.
  • Съдействие във въвеждането на тези схеми.
  • Съдействие в определянето на стратегията, финансирането, предлагането и комуникацията на пакет от допълнителни придобивки.

Успехът за нас е: въведени схеми, одобрени на базата на дискусии и идеи; схеми, които са допринесли за повишаване на резултатите, за увеличаване на удовлетвореността от работата и са спомогнали за задържането на служителите.