Аутсорсинг. Цялостна услуга по Управление на човешките ресурси

  • Когато все още не ви е необходим цял отдел човешки ресурси, а от друга страна искате да поставите основите на работещи системи и процеси по човешки ресурси и да ги управлявате – ние може да работим за вас като “външен консултант” и същевременно да функционираме като “малък отдел вътре във фирмата”.
  • Ние изпълняваме всички функции по човешки ресурси от въвеждането на системите и процесите до тяхното ежедневно изпълнение като: планиране на персонал, подбор, обучение и развитие, процес на управление на изпълнението, управление на възнаграждението, администриране на персонала, изчисляване и изплащане на възнагражденията, здравословни и безопасни условия на труд, др.
  • Така може да си позволите да имате външен отдел човешки ресурси, функциониращ според най-добрите световни практики и същевременно изгоден от финансова гледна точка.